SVČ Jednička

první a nejlepší

Přednáškový sál pro CESTOVATELSKÉ VEČERY v SVČ Jednička.

Truhlářská 1113/8, Praha 1  (mapa)   │   multifunkční sál - 1. patro


Cesta do SVČ Jednička?

Kontakt SVČ Jednička

E-mail: info@svc1.cz   

Tel: 226 523 235  (recepce)   

Tel: 602 399 835  (akce)

Středisko volného času Jednička v Praze 1 je jako detašované pracoviště DDM Praha 4 Hobby centrum 4 veřejně prospěšná organizace, se sídlem v Truhlářské ulici č.p. 1113/8, která se zaměřuje na podporu a rozvoj volnočasových aktivit především dětí a mládeže v Praze 1. Cílem střediska je poskytnout kvalitní a rozmanité zázemí pro volnočasové aktivity, které pomáhají rozvíjet kreativitu, manuální zručnost a sociální dovednosti dětí, mládeže i dospělých.