Program Cestovatelské večery je jako cyklus populárně-vzdělávacích přednášek projektem volnočasové organizace DDM Praha 4 Hobby centrum 4 s více než 10letou tradicí.

Na počátku úspěšných realizací projektu stála lektorka Božena Ilková a hlavně nadšený cestovatel, dnešní kameraman, editor a videomaker Mgr. Martin Krajíček Ph.D., na jehož poctivou práci navázali dnešní a neméně aktivní studenti pražských VŠ, Vojtěch Tláskal, Šimon Vobruba a Lukáš Cudlman.

Garantem projektu v organizaci DDM je Mgr. Tomáš Vopálenský

Za uplynulých 10 let realizací projektu CESTOVATELSKÝCH VEČERŮ se uskutečnilo více než 230 přednášek, 22 velkých filmových promítání (festivaly Expediční kamera a Snow film fest) pro vyznavače outdooru a extrémních sportů a také 16 menších projekcí, kterých se celkem zúčastnilo téměř 4000 diváků.

Cestovatelské večery v DDM Praha 4 Hobby centrum 4 jsou programem, který se zaměřuje na rozšíření obzorů a poskytnutí inspirace pro cestování. Tyto večery jsou určeny pro všechny milovníky cestování, ať už jsou to dospělí nebo mladí lidé.

Během přednášek se účastníci mohou setkat se zkušenými cestovateli a dozvědět se o jejich zážitcích a dobrodružstvích, o různých kulturách, tradicích a zvycích v jiných zemích a získat rady i tipy pro své vlastní cesty.

Cestovatelské večery jsou projektově navrženy tak, aby byly interaktivní a zábavné. Kromě přednášek a prezentací se účastníci mohou zapojit do pozdějších volných diskuzí. Odpovědi na otázky jim umožní lépe pochopit a prožít cestovatelský zážitek. 

Program poskytuje příležitost k setkání účastníků s dalšími lidmi se stejnými zájmy, ke vzájemné výměně zkušeností i nápadů. 

Cestovatelské večery v DDM Praha 4 Hobby centrum 4 jsou skvělou příležitostí pro každého, kdo touží poznat svět.
Pomáhají rozvíjet zájem o cestování a také inspirovat k budoucím dobrodružstvím.